בית ספר "הבילויים" מאחל לכל תלמידיו ומוריו שנת לימודים פוריה ומוצלחת