הפסקה פעילה, יום איפור

21-02-2018 ו אדר התשעח - 21-02-2018 ו אדר התשעח

פרטים כלליים