הורים וקהילה

עשייה חינוכית בשיתוף ההורים והקהילה

 

בית ספר הבילויים מזמן תהליכי עבודה משותפים עם קהילת ההורים ובאי בית הספר.

 

הנהגת ההורים מהווה חלק בלתי נפרד מהפעילות המשותפת עם ההנהלה וסגל ההוראה.

 

קיימים יחסים של מעורבות, אכפתיות, קידום פרויקטים משותפים ומיזמים חינוכיים.

 

קהילת ההורים תורמת מזמנם ומהידע הרב לתלמידי בית הספר באמצעות הרצאות, תערוכות אמנים וסדנאות בנושאי העיצוב והאדריכלות. מתוך אמונה בעשייה משותפת הבאה לידי ביטוי בחזון בית הספר.

 

אנו מאמינים כי שיתוף בין הגורמים במסגרת הפורמלית בבית הספר לבין המסגרות הבלתי פורמליות המתקיימות אחר הצהריים במרכז הקהילתי, בצופים ובמועדוני הספורט תורמים משמעותית להתפתחות התלמיד ועיצוב אישיותו.

 

לפיכך, בית הספר מקיים מפגשים קבועים במהלך השנה עם המוסדות הבלתי פורמליים המקיימים פעילות חברתית אחר הצהריים לצורך בניית תכניות עבודה משותפות להעצמה אישית, תמיכה וליווי תלמידים ובני משפחותיהם.

 

מעגלי שותפות

בית הספר הבילויים לעיצוב ואדריכלות חרת על דיגלו מדיניות של שיתוף פעולה עם ההורים כתהליך חינוכי משמעותי להתפתחות בית הספר, לחיזוק קשרי הגומלין ומתן מקום לביטוי אישי להורים.

 

בית הספר מכיר ביכולת ההורים ומזמן אותם להיות שותפים פעילים בעשייה חינוכית ומשמעותית.

 

החשיבה המשותפת, עידוד היוזמות, ההרתמות, תרבות של אכפתיות אלו, מחזקים את בסיס האמון כלפי מערכת החינוך ובית הספר בפרט.

 

בחרנו להדגיש את שותפות ההורים בתחומים הבאים:

 

בניית תכנית פעילות הורים שנתית.

ישיבות ועד הורים מרכזי ומפגשים קבועים עם יו"ר ועד ההורים.

שותפות בוועדות בית ספריות.

הפנינג לפתיחת שנה"ל בחווה החקלאית לכלל תלמידי והורי בית הספר.

פרויקט "נשק וסע" – הורים מתנדבים.

הרצאות הורים לתלמידי בית הספר.

"קפה הבילויים"- הרצאה להורי בית הספר ע"י הורה מרצה.

סיוע למשפחות נזקקות.

תערוכות הורים אמנים.

 

 

 

אמצעי לתקשורת עם ההורים

 

התקשרות עם ההורים מתאפיינת בתקשורת אופקית דו סטרית.ההורים מקבלים דיווחים שוטפים ממחנכות הכיתות, צוות המורים וההנהלה בערוצי תקשורת מוגדרים. הקשר התקשורתי הינו משמעותי לקידום המטרות ברמת הפרט והכלל.

להלן האמצעים:

 

מדיניות דלת פתוחה של מנהל בית הספר בתאום.

פאנל הורים – ניהול קבוצות על פי תחומי עניין.

דיאלוג מחנכת, מורה מקצועי והורים במסגרת השעות הפרטניות.

תקשורת אלקטרונית.

הודעות  s.m.s – מערכתcom  for com.

אתר האינטרנט של בית הספר.

פורום כיתתי.

לוחות חודשיים.​

 

גלריית תמונות