משמרות זה"ב

משמרות זה"ב

 

 • תפקידם של משמרות הזה"ב, לאפשר ולסייע להולכי הרגל, ובעיקר לילדי בית-הספר הצעירים, לחצות כביש במעברי חצייה הסמוכים לבית-הספר בביטחון, תוך שימוש בתמרור "עצור נייד" ובהתחשב בתנאי הדרך ובתעבורה.

שעות פעילות של משמרות הזה"ב:

בשעה 07:20 עליכם לקחת את ציוד משמרות הזה"ב מבית הספר

בשעה 07:30-08:05 שעות פעילות משמרות הזה"ב בבוקר

בשעה 14:10-14:30   שעות פעילות משמרות הזה"ב בצהריים

 

 • בשעת מילוי התפקיד חובה ללבוש את המדים של משמרות הזה"ב (אפודה צהובה זוהרת בקיץ ומעיל גשם צהוב בחורף) ולהשתמש במוט הנושא תמרור "עצור" נייד. ראש החוליה או אחד מחברי החוליה יענוד משרוקית על צווארו.  תלמיד משמרות הזה"ב חייב לצאת למשמרתו עם ציוד מושלם, נקי ותקין.  בקיץ חשוב להצטייד גם בכובע אישי, מים לשתיה וקרם הגנה ובחורף בבגדים חמים ובכפפות.

 

 • תלמיד אשר אין ביכולתו להגיע למשמרות הזה"ב, חייב להודיע למפקד או לסגנים כדי שהם ימצאו מחליף.

 

 • לכל משמרת יש מפקד, ואלה תפקידו:

 

 • לבדוק אם הגיעו חברי החוליות בזמן ולהחליף חבר חסר באחר או להתייצב בעצמו במקום החבר החסר.

 

 • לבדוק אם חברי המשמרת מצוידים בציוד הנדרש.

 

 • לבדוק אם חברי החוליות התייצבו במקומם על המדרכות.

 

 • לפתור בעיות המתעוררות במהלך המשמרת או לדווח עליהן למורה האחראית.

 

 • לבדוק את תקינות הציוד (הלבוש והתמרורים) ולוודא שהציוד נמצא בבית-הספר בצורה מסודרת במקום המיועד לכך.

 

 • לדווח על כל שינוי שחל במעברי החצייה או בסביבתם (תמרור חסר, צמחייה או עצמים המסתירים את שדה הראייה)

 

 • שבוע לפני שהכיתה מסיימת את תפקיד משמרות הזה"ב, על המפקד להודיע לכיתה הבאה בתור.

 

 • בדרך כלל יש להושיט את תמרור ה"עצור" רק כאשר אין כלי רכב המתקרבים למעבר החצייה. בכל מקרה אין לגרום לעצירה פתאומית של כלי הרכב.

 

 • אין להושיט את התמרור "עצור" כשרואים רכב ביטחון או שומעים אותו בסביבה. אם התמרור כבר מושט, ורכב ביטחון נשמע או נראה, יש להאיץ בתלמידים החוצים ולעכב את אלה שטרם התחילו בחצייה. 

 

 • אין להסיר את התמרור כל עוד נמצא הולך רגל במעבר החצייה.

 

 • במקרים שבהם תלמידי משמרות הזה"ב מזהים הולכי רגל המסכנים את עצמם או מסכנים אחרים, ידווחו התלמידים על-כך לרכזת הבטיחות בבית הספר, אשר תטפל בעניין בכלים החינוכיים המתאימים.

 

 • תלמידי משמרות הזה"ב ימנעו מעימות עם מבוגרים או עם תלמידים, ויתרכזו במילוי תפקידם ובדיווח למפקד/ת במקרים חריגים.

 

 • בעת מילוי התפקיד, יעמדו חברי החוליה על המדרכה. אם רכב (ללא נהג) חונה סמוך למעבר החצייה ואינו מאפשר מילוי התפקיד מהמדרכה, יתקרב חבר החוליה עד שיוכל לראות ממנו את הדרך על מנת לאפשר מעבר, אולם לא יתקדם מעבר לדופן הרכב החונה.  לאחר פתיחת המעבר וסגירתו, יחזור חבר החוליה אל המדרכה.

 

 • להלן אופן החזקת התמרור:

 

 • כאשר הולכי רגל ממתינים לחצייה, יוחזק התמרור במאוזן ובמקביל לכביש, בגובה המותניים ובאופן שיחצוץ בין הממתינים לבין הכביש.

 

 • בעת חציית הולכי רגל יוחזק התמרור במאוזן ובניצב לכביש, בגובה הכתפיים.

 

 • כאשר אין הולכי רגל הממתינים לחצייה, יוחזק התמרור במצב מאוזן.

 

 • כשתלמידי משמרות הזה"ב הולכים למקום מעבר החצייה או חוזרים ממנו, עליהם לשאת את המוט בצורה בטיחותית, במאונך, עם התמרור כלפי מעלה.

 

 • תלמידי משמרות הזה"ב חייבים לשמש דוגמה להתנהגות נכונה, בטיחותית ותרבותית, ולשמירה על החוקים ועל כללי הבטיחות בדרכים.