לוח צילצולים

שיעור

משעה

עד שעה

שיעור 1
8:00
8:50
שיעור 2
8:50
9:40
הפסקת אוכל בכיתות
9:40
9:50
הפסקה
9:50
10:10
שיעור 3
10:10
10:55
שיעור 4
10:55
11:40
הפסקה
11:40
11:50
שיעור 5
11:50
12:35
שיעור 6
12:35
13:20
הפסקת אוכל
13:20
13:40
שיעור 7
13:40
14:25
שיעור 8
14:25
15:10