שבוע גלישה בטוחה תשע"ח

בשבוע בין 4.2.18 ל9.2.18 התקיים שבוע גלישה בטוחה.

שבוע זה נפתח בטקס גלישה בטוחה של כיתה ז'2.

התלמידים הסבירו לתלמידי בית הספר מהם עשרת הכללים לגלישה בטוחה וכיצד הם יכולים ליצור סיסמה טובה ומדוע אין לשתף אותה עם חברים. הטקס היה מלווה בריקוד ובשיר.

בנוסף המחנכים  ערכו פעילויות בנושא הגלישה הבטוחה. כיתות א' יצרו סימניות, כיתות ה'- ח' השתתפו בפעילות יצירת קוד אתי לגלישה בטוחה והכינו כרזות בנושא.