תערוכות

תערוכות בבית הספר

במהלך השנה שעברה התקיימו מספר תערוכות מרשימות בחללי בית הספר השונים.

 

תערוכת יום החינוך עסקה בנושא השנתי ירושלים ובסיפור המקראי והוצגה באופן מרשים ומיוחד, שהותיר רושם עמוק בין באי התערוכה.

 

גם השנה כמסורת בבית הספר הבילויים הוצגה תערוכה ביום השואה, אשר התבססה על רשמי התלמידים מסיפורי השואה אותם למדו במסגרת שיעורי השפה בבית הספר..

 

תערוכות נוספות מוקמו בחלל בית הספר ביניהן תערוכת "פופ ארט" ותערוכת בוגרי שכת ח'.