ציור ורישום

ציור ורישום

 

המצלמה מצלמת ושוכחת, היד רושמת וזוכרת.

 

רישום הינו אחד מאבני היסוד של פיתוח ההבחנה החזותית וחידוד היכולת להבעה.

 

עיקרה: הקניית ידע ומיומנויות בתחומי הרישום והקומפוזיציה הדו-מימדית, תרגול מתמיד של הקשר בין עין-יד והתנסות בסוגי רישום מגוונים.

 

במהלך השנים ובאופן ספירלי, מתנסים התלמידים ברישום ובציור תוך שימוש בחומרים מגוונים ובדרכי עבודה שונות.

 

פעילות זו תלווה בהכרת יצירות אמנות חשובות ורלוונטיות, בדיונים ובעבודה עם מודל.

 

תהליך העבודה והתרגול השוטף הם מתכון לפיתוחה של שפה ויזואלית עשירה ומורכבת, אשר באמצעותה יוכל התלמיד להמשיך, לפתח ולמצות את הכישורים שירכוש במהלך השנים.

 

הלימוד והתרגול יכלול היכרות עם הציור והרישום וייתן כלים כיצד להבין, לחוש ו"לקרוא" יצירות אמנות מגוונות.  כחלק ממערך השיעורים התלמידים נחשפים ליצירות באמצעות ספרים, מצגות וסיורים בתערוכות.

 

התרגול המתמשך לאורך השנים מאפשר לתלמידים ביטוי יצירתי ופיתוח רעיונות אישיים, כחלק ממטרות הנושא ומעבר להקניית יכולות טכניות ועבודת דו-מימד.

 

התלמידים יידרשו להכיר את כלי הרישום והחומרים למינהם, הכרה ויישום של המרחב ברישום על כן ציור, רישום מבנה וחלל תוך חידוד ההבחנה של המציאות דרך העין אל הלב ולבסוף באמצעות היד.

 

האמנות ובכללה הרישום והציור ולעניניינו גם העיצוב והאדריכלות הינם "שפת הלב" המלמדת על כוח האדם, יחד עם הראייה לפיה האמנויות השונות הן שפה המבטאת רגשות וככזו עליה לקבל מעמד מרכזי במערכת התפתחותו של הילד (2004 POSTMAN).