מחשוב וטכנולוגיה מתקדמת בעיצוב ואדריכלות

מחשוב וטכנולוגיה מתקדמת בעיצוב ואדריכלות

 

השינויים הטכנולוגיים המהירים המתרחשים בחברה העולמית בכלל ובחברה הישראלית בפרט, מחייבים את מערכת החינוך להתמודד עם דרכי הוראה חדשנית וסביבת עבודה מתוקשבת.

 

שינויים אלו במקורות הידע ובמערך הלימודי מחייבים בחינה מעמיקה של דרכי היישום ושילוב האינטרנט והמחשב במערכת החינוך.

 

שילוב הכלים הממוחשבים כחלק משיטת ההוראה מצריכה שינוי תפיסה.

 

תפקידם של המורים בסביבה זו הופכת ל"משנית" והתלמידים הם השחקנים הראשיים, הם מוצבים במרכז תהליך הלמידה ומבנים את הידע שלהם באינטראקציות עם הסביבה.

 

המורים בסביבה זו מנחים את הלמידה ולא פעם נעזרים בתלמידים המיומנים יותר מבחינה טכנית (2000 KOSAKOWSKI  )

תהליכים אלו מציבים אתגרים חדשים, ביניהם אימוץ של למידה והוראה מבוססי תקשוב, וכן שינויים הקשורים לתפיסות ולאמונות של המורים לגבי עצמם ולגבי סביבת הלמידה החדשה בה מתרחשים תהליכי הוראה.

 

מעבר להכרה הבסיסית של הכרת יישומי מחשב בכיתות הצעירות, בית הספר מנגיש לתלמידיו תכניות מקצועיות מתוך התפיסה הכללית שכל התמקצעות תוביל את התלמיד להיותו לומד עצמאי בסביבה מתוקשבת. כתמיכה וכעזר למקצועות הייחודיות התלמידים מכירים ומיישמים במחשב  תוכנות עבודה SKETCHUP  , SWEET HOME ,ו- PHOTOSHOP .

 

בתחומי העיצוב והאדריכלות משמשות התוכנות כלי ליצירה ויצירתיות בתהליכי הלמידה בבית הספר.