אודות

החטיבה הצעירה

 

החטיבה הצעירה היא מסגרת חינוך ולמידה ייחודית לילדים בני חמש עד שבע, או חמש עד שמונה,  הלומדים יחד, ביחידה ארגונית ופדגוגית, במבנה פיסי מותאם בתוך בית ספר יסודי.

 

החטיבה הצעירה בנויה מ"בתים" (גן +כיתה א'). בכל "בית" לומדים ילדים בטווח גילים העולה על שנה אחת, ונע בין שנתיים לשלוש שנים. לכל "בית" שתי מחנכות (גננת ומורה) וסייעת.

 

החטיבה הצעירה משמשת חלופה למבנה הרווח במערכת, בה קיימת הפרדה בין גן חובה, המיועד לבני החמש, ובין בית הספר היסודי השש-שנתי או השמונה-שנתי.

 

מטרות ויעדי החטיבה הצעירה.

 

(משרד החינוך – חוזר מנכ"ל תשנ"ב)

 

1.ריכוך המעבר מהגן לביה"ס, תוך מיתון המשבר והקלת ההסתגלות לביה"ס.

 

הילדים יכירו הכרות ממושכת ומדורגת את עולם ביה"ס והכיתה.

 

פתיחת אפשרויות לילדים מכיתה א' לפעילויות גם במסגרת הגן. זאת מתוך הנחת היסוד שלמידה מתרחשת בכל זמן ומקום נתון והפינות השונות בבית חושפות את הילד להתנסויות קוגניטיביות, חברתיות ומוטוריות רבות.

 

2.פעילות לימודית – משחקית על פי רמת ההתפתחות של הילד.

 

פעילות יום יומית במסגרת קבוצות למידה, רמה וקצב אישי

.

עיצוב סביבה לימודית חינוכית, פיתוח פעילויות ומרכזי פעילויות שבהם מגוון גירויים לרמות שונות של ילדים ולבחירתם.

 

פיתוח גישה אוריינית בפינות השונות וטיפוח פעילויות ומרכזי פעילויות ברמות טרום קריאה, קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור באמצעות מגוון פעילויות המאפשרות פיתוח מיומנויות אלה.

 

התאמה והגמשה של תכנית הלימודים, תוך פיתוח תכניות לימודים ייחודיות ותיווכם ללומד בדרכים מגוונות.

 

3.פיתוח כישורי חשיבה ברמות שונות, תוך עידוד וטיפול  אינטראקציה בין אישית באמצעות למידה רב גילית.

 

פתיחת המחיצות הפיזיות, הארגוניות, התכניות והחברתיות בין כיתת הגן לכיתת א' ויצירת בית רב גילי המורכב מכל השנתונים בבית.

 

חצר משחקים משותפת המעודדת פעילות של משחק בגילאים השונים יחד.

 

יישומן של גישות התפתחותיות ואינטראקציות רב גיליות, המאפשרות לילדים להגיע למיצוי כשריהם בתהליך טבעי.

 

4. פיתוח לומד בעל הכוונה עצמית

 

מתן אפשרויות בחירה ממגוון רב של אפשרויות בתחומים כמו חומרים, דרכי עבודה, פעילות ומסגרת הלמידה.

 

התנסות במגוון אפשרויות למידה (עבודה יחידנית, עבודה בזוגות, עבודה בקבוצות קטנות ומליאה)

 

מגע ולמידה עם מספר דמויות מחנכות (באותה מסגרת ובאותה שנה)

 

5. פיתוח לומד בעל יכולת לקבל החלטות, לפתור בעיות, להתמודד עם אתגרים, להעריך ולהסתגל למצבים שונים בהיחשפות היום יומית שלו.

 

6. איגום משאבים והבטחת איכות שירות.

 

7. פיתוח צוות פדגוגי אוטונומי איכותי – צוות היוצא מן הבדידות שכופה על המורה או הגננת המסגרת הכיתתית במבנה

שמרני של מורה לכיתה.