למי פונים במקרה של פגיעה ברשת

http://edu.gov.il/owlHeb/Yesodi/LivuyVeTmicha/Preventing-Violence/Pages/Cyberbullying-How-to-prevent-how-to-identify-and-to-whom-appeal.aspx

http://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Pages/ledaber_bareshet.aspx