אמנת בית הספר

דבר המנהל בנושא האמנה

הורים מורים ותלמידים,

האמנה הבית ספרית מהווה הסכם בין השותפים במערכת הבית ספרית ומטרתה להביא  להדברות ולהבנה בין השותפים ולקבוע מטרות וקווי פעולה מוסכמים.

בסיס האמנה הוא "אני מאמין חינוכי" של ביה"ס, וממנו נובע התקנון הבית ספרי.

התקנון הבית ספרי מכיל רשימה של תקנות, כללים והוראות. הוא גובש ע"י צוותים משותפים של מורים, הורים ותלמידים.

מטרת התקנון להסדיר את אורח החיים של באי ביה"ס, ומדגישה את כבוד הילד ואת התפיסה, כי יש לכבד כל ילד וכל שונה כבן אדם, בעל זכויות שוות בביה"ס.

האתגר העומד בפנינו הינו גדול ומיוחד. צורת סביבה תומכת ובטוחה, אשר תקנה לכל האוכלוסייה רוגע ושלווה ותאפשר למורים למלא את תפקידם באמונה וכבוד.

.תרבות תומכת ומכבדת תיצור אוירה בריאה שבה הצדדים יצאו נשכרים.

התקנון נבנה עפ"י חוזרי מנכ"ל, המגדיר התנהלות בחיי השגרה ובהתאמה לייחודיות ביה"ס.

בבי"ס "הבילויים לעיצוב ואדריכלות" מתייחסים באפס סובלנות לאלימות מכל סוג.

תקנון ביה"ס נותן ביטוי מעשי להוקעת האלימות בכל רמותיה.

החתימה על  התקנון מחייבת את כלל קהילת ביה"ס לפעול למען הטמעת התקנון ומימושו בחיי היום  יום עפ"י הכללים בתקנון.

אני מבקש להודות לכל צוותי החשיבה והשותפים: המורים, ההורים והתלמידים על המאמץ והזמן שהשקיעו.

 

                       

                     

אני מאמין בית ספרי

​אנו מאמינים במיצוי פוטנציאל אישי הקיים בכל תלמיד .לכן, אנו מאפשרים מתן ביטוי לריבוי האינטליגנציות בתהליכי למידה, מגוון התנסויות ויישומן. לכן,  נאפשר לתלמידינו לרכוש כלים לחשיבה יצירתית והתמודדות עם ידע נגיש שיסייע להתמודדות חברתית רגשית ומוסרית עם העולם והתרבות הסובבים  אותם דרך  חינוך לאמנות ,לעיצוב ואדריכלות.

אמנה בית ספרית

.

הזכות למוגנות


זכותו של כל תלמיד, מורה והורה להיות מוגן ובטוח בתחומי בית הספר. כלל באי  בית הספר יהיו מוגנים מפני אלימות מכל סוג שהיא ויזכו ליחס מכבד.

הזכות למימוש עצמי ומצוינות אישית


למידה החושפת לתרבות העיצוב והאדריכלות מאפשרת מיצוי הפוטנציאל  ונקודת החוזק של כל תלמיד, נותנת הזדמנות לביטוי אישי לכל תלמיד ולכישוריו, מאפשרת מתן ביטוי לריבוי האינטליגנציות בתהליך הלמידה ומאפשרת התנסות ויישום.

.

הזכות לכבוד לסובלנות וחופש ביטוי


תלמידים, מורים והורים זכאים ליחס של כבוד וסובלנות. כל אדם זכאי להביע את עמדתו ודעתו גם אם היא מנוגדת או שונה ובלבד שלא יפגע באחר, בהיבטים פיסיים, מילוליים ורגשיים.

הכרה בשונות


אנו מכירים בכך שכל תלמיד הוא עולם ומלואו. בעל כישורים וצרכים לימודיים וחברתיים המיוחדים לו.

דמות הבוגר


אנו מאמינים כי בוגר בית הספר יפתח יכולות קוגניטיביות ורגשיות בהנחלת הישגי התרבות הלאומית-ערכית.

אנו מאמינים כי בוגר בית הספר יגבש מערכת ערכים משמעותית כמצפן לשאיפותיו, ידע לתרגם את מטענו הרוחני מוסרי אל חיי היום יום ויגיע להגשמה עצמית וצמיחה אישית.

כושר בהבעה עצמית מקורית, ביטחון עצמי ביצירה יחד עם ביקורת עצמית, יכולת להתמודד עם קשיים ולפתור בעיות, פיתוח כשרים ומיומנויות של הרגלי עבודה ויצירה. ויכולת שימוש במגוון הטכניקות, החומרים והכלים.

בתחום החברתי ייחשף הבוגר לחינוך הומניסטי, ירכוש ערכים ומידות ויתנהג על פי אמות המוסר המקובלות. כמו כן יכיר את ערכי הדמוקרטיה הישראלית ויהיה אזרח שותף ותורם לחברה בישראל.

הזכות לחינוך


בית הספר מחויב להקנות לכל תלמידיו ערכים, כישורים ומיומנויות למידה תוך מתן הזדמנות שווה לכולם ובהתייחסות לשונות ביניהם.

 

 

 

.